“Phong vị hóa đời mình, chỉ có như vậy, các chị em mới hứng khởi làm việc với một tâm trạng thư thái nhất, tuyệt vời nhất”. Read More


“Phong vị hóa đời mình, chỉ có như vậy, các chị em mới hứng khởi làm việc với một tâm trạng thư thái nhất, tuyệt vời nhất”. Read More


“Phong vị hóa đời mình, chỉ có như vậy, các chị em mới hứng khởi làm việc với một tâm trạng thư thái nhất, tuyệt vời nhất”. Read More


Sếp chứ có phải phường chèo mua vui cho các em đâu. Em thích sếp phải như Tây còn bản thân mình thì cứ như… ta. Chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi. Read More


Sếp chứ có phải phường chèo mua vui cho các em đâu. Em thích sếp phải như Tây còn bản thân mình thì cứ như… ta. Chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi. Read More